VelkoodběrateléU dodávek spadajících do skupiny VELKOODBĚR a STŘEDOODBĚR uplatňujeme INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP, protože jedině tak dokážeme uspokojit potřeby širokého spektra odběratelů zemního plynu.

Věříme, že se nám společně s Vámi podaří najít optimální smluvní ujednání a že se i VY stanete naším spokojeným odběratelem zemního plynu.

Pro vypracování konkrétní nabídky zemního plynu POTŘEBUJEME znát:

  • plán spotřeby plynu po měsících na následující rok
  • denní maximální rezervovanou kapacitu Dmax

Prosím stáhněte si níže uvedený soubor a po uvedení potřebných informací jej zašlete na adresu dispecink@lamaenergy.cz.

velkoodběratelé

Individuální přístup uplatňujeme především v oblasti:

  • variability dodávek zemního plynu
  • kumulace odběrných míst v rámci společnosti
  • kumulace společností v rámci holdingu, asociaci apod.
  • ceny zemního plynu, její struktury a tvorby
  • víceletých kontraktů

Kontakt pro stávající zákazníky velkoodběru:

Telefon: 840 111 310
Fax: 553 622 073
dispecink@lamaenergy.cz

Ke stažení:

LAMA energy - podklady pro zpracování nabídky na dodávku plynu