840 111 310po-pá 8.00 - 18.00

Informace pro Velkoodběratele

Informace pro Velkoodběratele

U dodávek spadajících do skupiny VELKOODBĚR a STŘEDOODBĚR uplatňujeme INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP, protože jedině tak dokážeme uspokojit potřeby širokého spektra odběratelů zemního plynu.

Věříme, že se nám společně s Vámi podaří najít optimální smluvní ujednání a že se i VY stanete naším spokojeným odběratelem zemního plynu.

Pro vypracování konkrétní nabídky zemního plynu POTŘEBUJEME znát:

  • plán spotřeby plynu po měsících na následující rok
  • denní maximální rezervovanou kapacitu Dmax
Prosím stáhněte si níže uvedený soubor a po uvedení potřebných informací jej zašlete na adresu dispecink@lamaenergy.cz.

Individuální přístup uplatňujeme především v oblasti:

  • variability dodávek zemního plynu
  • kumulace odběrných míst v rámci společnosti
  • kumulace společností v rámci holdingu, asociaci apod.
  • ceny zemního plynu, její struktury a tvorby
  • víceletých kontraktů

Kontakt pro stávající zákazníky velkoodběru:

Telefon: 553 759 663

Fax: 553 622 073

E-mail: dispecink@lamaenergy.cz

Ke stažení

Phone Email Kontakt na Skype Prezentace na Facebooku Twitter presentation

Telefon: [+123] 123 123 123
Email: support@upgates.com